Disclaimer

De inhoud van deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Aan de op deze website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend. Sportcomplex Meerpaal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor onjuiste of onvolledige informatie. Schade ontstaan bij of door gebruik van de website, kan op geen enkele wijze voor rekening van Sportcomplex Meerpaal komen. Sportcomplex Meerpaal heeft het recht om de informatie op deze website zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen. Andere websites die door middel van links toegankelijk zijn vanuit deze website zijn niet door Sportcomplex Meerpaal gecontroleerd of goedgekeurd. Sportcomplex Meerpaal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites van derden. Niets op deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Sportcomplex Meerpaal worden gekopieerd, opgeslagen in een gegevensbestand, openbaar gemaakt of worden verveelvoudigd. Sportcomplex Meerpaal is een onderdeel van de Stichting Een Leven Bewegen.